Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2020

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2020
18.02.2020
127
A+
A-

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere engelli, terör mağduru, normal şartlara sahip çok sayıda temizlik ve Özel Güvenlik Görevlisi alımı yapıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi engelli, terör mağduru, normal şartlara sahip çok sayıda temizlik ve Özel Güvenlik Görevlisi alımı için başvuru yapacak adayların İŞKUR internet sitesinden 17/02/2020 – 21/02/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bandırma Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Kadro Dağılımı

Özel Güvenlik Görevlisi (8) Kişi

 • En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 • Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahipolmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Başvurunun son günü itibariyle 44 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • BALIKESİR’in Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

Temizlik Görevlisi (3) Kişi

Özel Güvenlik Alımı

Özel Güvenlik Alımı

 • En az ilköğretim mezunu olmak.
 • Başvurunun son günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • BALIKESİR’in Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

Temizlik Görevlisi (Engelli) (2) Kişi

Temizlik Personeli Alımı

Temizlik Personeli Alımı

 • En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 • En az %40 oranında Engelli Sağlık Kurulu Raporu olmak. (Raporda çalıştırılamayacak iş alanı belirtilmesi gerekmektedir. Bulunmayanlardan yeniden rapor istenecektir.)
 • Başvurunun son günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • BALIKESİR’in Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

Temizlik Görevlisi (Terör Mağduru) (2) Kişi

 • En az ilköğretim mezunu olmak.
 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.
 • Başvurunun son günü itibariyle 44 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • BALIKESİR’in il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
6. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
7. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

Açıklamalar

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
4. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.bandirma.edu.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.
2. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura işleminin 27/02/2020 tarihinde saat 14.00 da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat
Sezgin Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda
www.bandirma.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1. Kura sonucu www.bandirma.edu.tr internet adresinden ilgililere durulacaktır.
2. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 3 adet vesikalık fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi
4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge
5. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
6. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların, durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için)
7. Engelli Sağlık Kurulu raporu (İlgili ilana başvuranlar için)

BAŞVURU SAYFASI

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.