Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2021 – Güncel İlan

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2021 – Güncel İlan
14.02.2021
41
A+
A-

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere beş farklı karoda toplamda elli altı (56) sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sağlık personeli alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru adresi, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Hangi Kadrolarda Sağlık Personeli Alımı Yapılacak?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kırk (40) hemşire, iki (2) EMG-EEG teknikeri, sekiz (8) radyoloji teknikeri, iki (2) patoloji teknikeri, dört (4) laboratuvar teknikeri olmak üzere toplamda elli altı (56) sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Hemşire (40)
 • Sağlık Teknikeri (16)

Başvuru Şartları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sağlık personeli alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
 • Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
 • 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak.
 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
 • 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2021

Başvuru Sayfası ve Tarihi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sağlık personeli alımı için yukarıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşıyan adayların 10/08/2021 – 24/08/2021 tarihleri arasında elektronik ortamda, üniversitenin resmi web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)
 • KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

memur alımı var mobil uygulama
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.