İstanbul Üniversitesi Kadrolu Temizlik ve Hasta Bakıcı Alımı

İstanbul Üniversitesi Kadrolu Temizlik ve Hasta Bakıcı Alımı
22.02.2020
218
A+
A-

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu temizlik ve hasta bakıcı alımı için ilan yayınladı. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda Cerrahpaşa hastanesi bünyesinde en az lise mezunu on (10) temizlik personeli, 18 hasta ve yaşlı bakıcı alımı yapılacağı duyurulmuştur. Lise mezunu kadrolu temizlik personeli, hasta ve yaşlı bakıcı alımı için adayların 24 Şubat 2020 tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa lise mezunu kadrolu temizlik personeli, hasta ve yaşlı bakıcı alımı, başvuru şartları, başvuru sayfası yazımızın devamında detaylıca yer verdik.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Temizlik Personeli Alımı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi lise mezunu kadrolu temizlik personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını aşmamış olmamaları gerekmektedir. İstanbul Üniversitesi temizlik personeli alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve adaylar kura yöntemi ile belirlenecektir.

temizlik personel alımı

İstanbul Üniversitesi Hasta ve Yaşlı Bakıcı Alımı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu, 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını aşmamış toplamda 18 hasta bakıcı alımı yapacak. Başvuru yapacak adaylarda aranan diğer şartlar ve istenilen belgeler yazımızda.

Hasta bakıcı alımı

Başvuru Şartları

  • Türk vatandaşı olma,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
  • Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 ‘ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
  • Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Kura Tarihi ve Yeri

Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 25/02/2020 günü (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

Noter huzurunda kura çekimi 27/02/2020 Perşembe günü saat 10:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul)yapılacaktır.

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

Sözlü Sınav İşlemleri

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.