enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Personel alımı 2021 – Başvuru Formu ve Şartları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Personel alımı 2021 – Başvuru Formu ve Şartları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu çok sayıda farklı kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda KSÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere dokuz (9) farklı karoda toplamda otuz dört (34) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

KSÜ sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı personel maaşları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

KSÜ Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda KSÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere dokuz (9) farklı karoda toplamda otuz dört (34) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Hemşire (8 Kişi)
 • Psikolog (1 Kişi)
 • Diyetisyen (1 Kişi)
 • Sağlık Teknikeri (6 Kişi)
 • Diğer Sağlık Personeli (4 Kişi)
 • Büro Personeli (3 Kişi)
 • Tekniker (1 Kişi)
 • Teknisyen (1 Kişi)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4 Kişi)
 • Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri 5 Kişi)
KSÜ Personel alımı 2021
KSÜ Personel alımı 2021

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

KSÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise tamamlamamış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlileri için 30 yaşını tamamlamamış olmak.)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
 • Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak
 • Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

Başvuru Adresi ve Tarihi

KSÜ personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 18/11/2021 – 02/12/2021 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)
 • SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)
 • Özel Güvenlik Kimlik Belgesi

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.