Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Yeni İlan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Yeni İlan
29.06.2020
98
A+
A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda en az orta öğretim mezunu çok sayıda işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam etmek üzere on (10) özel güvenlik, elli altı (56) hasta ve yaşlı bakım personeli, beş (5) temizlik personeli olmak üzere toplamda yetmiş bir (71) işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/06/2020 – 03/07/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işçi alımı süreci sonunda asıl ve yedek adayların belirlenebilmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura işleminin yeri ve zamanı www.omu.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.)

Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.  Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.)

Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.

Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.)

Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.

Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

  1. Kura işleminin yeri ve zamanı www.omu.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
  2. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreç www.omu.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
  3. Noter kura çekilişi www.omu.edu.tr internet adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kuraya katılmak isteyen adaylara Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymaları şartıyla izin verilecektir.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Aile Hekiminden alınacak Durum Bildirir Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik Hizmetlerine atananlar özel şartlar bölümünde belirtilen sağlık kurulu raporunu ibraz edeceklerdir.)

ATAMA İŞLEMLERİ

Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek olup, asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki ilk yedek adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven atama yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak olup, bilgilendirme işlemleri www.omu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.

KİŞİLERİN EN AZ 1.75 CM BOY, BOYUNUN CM OLARAK İFADESİNİN SON İKİ RAKAMININ +/- 20 KG. AĞIRLIKTA OLMAK

Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak.

Güvenlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak. Tam Teşekküllü Hastaneden 5188 sayılı Kanuna göre alınmış Sağlık Kurulu Raporu bulunmak.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla  başvuru şartlarını taşıyan adaylar,  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden  başvurularını yapacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.