MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Personel Alımı 2021 – Başvuru Formu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Personel Alımı 2021 – Başvuru Formu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda en az lise mezunu çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda OMÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere altı (6) farklı kadroda toplamda seksen (80) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

OMÜ sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, kadro dağılımı, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda OMÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere altı (6) farklı kadroda toplamda seksen (80) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Hemşire (45 Kişi)
 • Laborant (2 Kişi)
 • Sağlık Teknikeri (15 kişi)
 • Diğer Sağlık Personeli (8 Kişi)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (2 Kişi)
 • Destek Personeli (8 Kişi)

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

OMÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Özel Başvuru Şartları

 • “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (30.11.1991 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
 • Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
 • “Destek Personeli” Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
OMÜ Personel Alımı 2021

OMÜ Başvuru Formu

OMÜ sözleşmeli personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 16/11/2021 – 30/11/2021 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde;

 • Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır. E-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.