enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı 2021 – Yeni Güncel İlan

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı 2021 – Yeni Güncel İlan

Pamukkale Üniversitesi kendi bünyesinde çok sayıda erkek/kadın personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde istihdam etmek üzere KPPS’siz iki (2) kadın, on (10) erkek olmak üzere toplamda on iki (12) daimi personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Pamukkale Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, kadro dağılımı, başvuru sayfası ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde istihdam etmek üzere KPPS’siz iki (2) kadın, on (10) erkek özel güvenlik görevlisi kadrosunda toplamda on iki (12) dimi personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru Şartları Neler?

Pamukkale Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
 • Adayların belirtilen meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 • Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • İlan edilen kadroya başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 • Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.
 • Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı 2021

Kura Tarihi ve Adresi

Pamukkale Üniversitesi personel alımı için kura çekimi İşlemi noter huzurunda 28/09/2021 tarihinde saat 10:00 da Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi (http://www.pau.edu.tr/) adresinden canlı olarak yayımlanacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri (http://www.pau.edu.tr/personel) internet adresinde duyurulacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar, Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi ve işe alım süreci ile ilgili duyurular Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslim İşlem ve Tarihi

 • Sözlü sınav sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan istenen belgeler, başvuru zamanı ve diğer bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı vb. tebligat yapılmayacaktır.
 • Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra ilan edilecek tarihe kadar şahsen teslim
 • edeceklerdir.
 • Şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren veya verilen süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adayların yerine, yedek aday listesinden aday çağrılacaktır.

2021 Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Sayfası

Pamukkale Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 13/09/2021 – 17/09/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile İŞKUR’ a giriş yaparak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.