Süleyman Demirel Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Süleyman Demirel Üniversitesi İşçi Alımı 2020
08.07.2020
103
A+
A-

Süleyman Demirel Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Süleyman Demirel Üniversitesi kendi yerleşkelerinde görevlendirmek üzere altmış iki (62) hasta bakıcı, sekiz özle güvenlik olmak üzere toplamda altmış sekiz (68) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını adaylar 08/07/2020 – 13/07/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Süleyman Demirel Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları, başvuru sayfası, ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli Başvuru Şartları

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 35 yaşından gün almamış olmak.

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından  ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği Dallarından birinden mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

4-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

5-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

6-Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8-İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

09-Adaylar ilan edilen  kadrolardan İŞKUR’da yayımlanan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabileceklerdir.

10-Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 45 yaşından gün almamış olmak   1-En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.

2-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak.

3-Güvenlik personeli olarak belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl çalışmış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar

verilmiş olsa bile;

  1. a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  2. b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  3. c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

7-İlan tarihi itibariyle Isparta İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. Noter Kura Çekimi

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

4-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

5-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

6-Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8-İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

09-Adaylar ilan edilen  kadrolardan İŞKUR’da yayımlanan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabileceklerdir.

10-Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE BELGE TESLİMİ

1-Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday, İŞKUR tarafından gönderilen başvurular arasından noter tarafından yapılacak kura çekilişi sonucunda belirlenecektir.

3-Noter kura çekilişi 16.07.2020 tarihi saat 14:00’de Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişikiler Genel Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

4-Noter kurası sonucu kazanan adaylar, istenen belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri Üniversitemizin  www.sdu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.  Ayrıca, yine bu hizmet türünde istihdam edilecek personel de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sadece noter kurasıyla belirlenecektir. Kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvurular;  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden yapılacaktır. Fiziki ortamda başvuru alınmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.