Trakya Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı

Trakya Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı
09.03.2020
153
A+
A-

Trakya Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere on beş (15) Bayan/Erkek temizlik personeli alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Trakya Üniversitesi temizlik personeli alımı için başvuru yapacak adaylarda en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra temizlik personeli alımı için başvuru yapacak Bayan/Erkek adayların 18 – 35 yaş aralığında olmaları gerekmektedir.

Trakya üniversitesi temizlik personeli alımı

Başvuru Şartları

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan şartları taşımak.

5- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6- Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7- Adayların,  talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

9- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR TEMİZLİK GÖREVLİSİ

1- İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Talebe Başvuracak Adayların Dikkatine;

Adaylardan yapılan seçme (kura çekimi) ve değerlendirmeler (sınav) sonucu TEMİZLİK GÖREVLİSİ olarak çalışmaya hak kazananlar Üniversitemizin ilçeler dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan birimlerinde görev yapacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Temizlik Görevlisi kadrolarına başvuranlar için toplam açık işçi sayısının 4 katı kadar aday belirlemek üzere kura çekimi 20 Mart 2020 tarihinde saat:15.00’da Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi / Edirne adresinde noter huzurunda yapılacak olup isteyenler kura çekimini izleyebilir.

Kura çekimi sonrasında sınava alınacak asıl adayların listesinde belirlenen adaylardan öğrenim belgesi sınav heyetince incelenecektir. Aranılan şartları taşımadığı belirlenen adaylar sınava alınmayacaktır.

Bilgilendirme işlemleri (aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular) Üniversitemiz (http:\\pdb.trakya.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. İlan edilecek bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

İşkur İlan No: 00005451967

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.