Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi, Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi, Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları
05.04.2021
9
A+
A-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı illerde bulanan taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az lise mezunu çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Ulaştırma Bakanlığı farklı illerde bulunan yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere iki farklı kadroda yüz otuz (130) daimi işçi ve personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, alım yapılacak iller, kadro dağımı, başvuru sayfası ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Ulaştırma Bakanlığı Hangi Kadrolarda İşçi Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Ulaştırma Bakanlığı taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere yetmiş beş (75) özel güvenlik, elli beş (55) temizlik personeli olmak üzere toplamda yüz otuz (130) işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Alımı 2021

Başvuru Şartları Neler?

Ulaştırma Bakanlığı işçi alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
 • Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

Özel Başvuru Şartları

 • Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden yalnızca yerleşim yeri (ikametgah) adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
 • Alınacak işçi personelin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, İş Kanunu kapsamında belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.
 • Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
 • Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Ataması yapılanlar 3 yıl boyunca nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
 • Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

Hangi İllerde İşçi Alımı Yapılacak?

 • Ankara
 • Adana
 • Aydın
 • Kastamonu
 • Muğla
 • Artiv
 • Bursa
 • Balıkesir
 • İstanbul
 • İzmir
 • Çanakkale
 • Giresun
 • Gaziantep
 • Tekirdağ
 • Yalova
 • Zonguldak
 • Rize
 • Sinop
 • Ordu
 • Mersin
 • Sakarya
 • Kırklareli
 • Edirne
 • Bartın
 • Hatay
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Alımı 2021

Başvuru Sayfası ve Tarihi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi, personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.