enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı – Güncel İlan

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı – Güncel İlan

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam etmek üzere farklı illerde çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı kamu personeli alımı resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı defterdarlıklarda istihdam etmek zere üç yüz (300) defterdarlık uzman yardımcısı kadrosunda memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı başvuru şartları, başvuru tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı başvuru sayfası, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

SINAV TARİHİ VE YERİ:

 1. a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.
 2. b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (29/01/2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
 3. c) TABLO 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.),

 1. d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Memur Alımı

SINAV BAŞVURUSU:

 1. a) Adaylar başvurularını, TABLO 1’de yer alan sadece bir il’i seçmek suretiyle yapacaktır. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir.
 2. b) Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
 3. c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

ç) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.

V-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Her il için TABLO 1’de belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katına kadar aday giriş sınavına katılacaktır. Her il için belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katından fazla başvuru olması halinde sınava başvurduğu KPSS puanına görev yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere en fazla 4 katı aday o il için yapılacak sınava katılmaya hak kazanacaktır. Aynı il için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

VI- SINAV ŞEKLİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.

VII- SINAV KONULARI:

Giriş sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Başlangıç), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
 2. b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat,
 3. c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi,

ç) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

 1. d) Muhasebe: Genel Muhasebe,

VIII-DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında adaylar;

 1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.

Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer. Giriş sınavı sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.