MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 Personel Alımı İş Başvuru Formu ve Şartları

İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 Personel Alımı 2022, “Büro personeli, Temizlik görevlisi, Bahçıvan, Şoför, Marangoz, Güvenlik görevlisi olarak alım yapılacaktır. İş Başvuru Formu ve Şartları.

İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 Personel Alımı İş Başvuru Formu ve Şartları

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 45 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. İzmir Demokrasi Üniversitesi, bünyesinde çalıştırılmak üzeri “Büro personeli, Temizlik görevlisi, Bahçıvan, Şoför, Marangoz, Güvenlik görevlisi, İnşaat mühendisi, Elektrik mühendisi, İnşaat teknikeri, Elektrik teknikeri, Elektrik teknisyeni ve Makine teknisyeni” personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2022 İŞKUR ilanları yayınlandı. İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 Büro personeli, Temizlik görevlisi, Bahçıvan, Şoför, Marangoz, Güvenlik görevlisi, İnşaat mühendisi, Elektrik mühendisi, İnşaat teknikeri, Elektrik teknikeri, Elektrik teknisyeni ve Makine teknisyeni olarak personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 19 Ekim 2022‘dir.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 Personel Alımı İş Başvuru Formu ve Şartları

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P93), Lise mezunları için 2020 KPSS B grubu KPSS(P94) puanı sahip olmak.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Yayım Tarihi05.10.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi05.10.2022
Son Başvuru Tarihi19.10.2022 (Saat 17:30’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi27.10.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi11.11.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://pdb.idu.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi – Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı B Blok 3. Kat Oda No:310, Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No: 14 35140 Karabağlar/İZMİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (232) 299 00 93 No.lu iletişim hattından yardım alabilecektir.

Başvuruda İstenilecek Belgeler:

 • Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
 • Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulması gerekmektedir)
 • Özgeçmiş,
 • 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında “Belgenin Neden Verileceği” alanının “Devlet Memuriyeti” olarak doldurulması gerekmektedir.)
 • Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi.
 • Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı/onaylı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde ise e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

Diğer Açıklamalar Ve Önemli Hususlar:

 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır. 
 • İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
 • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde, aranılan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

Nihai Değerlendirme Ve Yerleştirme İşlemleri:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 • İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 • Nihai Değerlendirme Sonuçları İlanında; başarılı adayların isim listesi (asil/yedek), atanmaya hak kazanan asil adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen asil adaylar
 • (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
 • Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların; atanma başvuru tarihinden sonra müracaat ettiği, istenilen belgeleri eksik getirdiği, feragat ettiği veya aranan hizmetin gereği ilave nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi halinde müracaatları işleme alınmayacaktır. Yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları sağlayanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
 • Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
 • KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmamaktadır. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara (hizmetin gereği ilave niteliklere) sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
 • Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
 • Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.