enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İşçi Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İşçi Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu çok sayıda daimi erkek/kadın işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR kamu ilanları resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere otuz yedi (37) erkek, on (10) kadın hasta bakım ve temizliği hizmetleri kadrosunda toplamda kırk yedi (47) daimi işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) işçi alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihi, kura tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

KKÜ İşçi Alımı 2021

Diğer İlgili İlanlar

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) işçi alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Özel Başvuru Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. (atamaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.),
 • Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak,
 •  İŞKUR tarafından Kırıkkale Üniversitesine bildirilen aday listeleri ile kura çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır,
 • Şartlara uygun başvuranlar arasından, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağırılacak adaylar arasından, açık iş gücü sayısı kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir.
 • Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında sonlandırılacaktır.
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 • İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Kura Çekim Tarihi ve Adresi

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) işçi alımı için kura çekimi; 18.08.2021 tarihinde 17:00-18:00 saatleri arasında  Noter huzurunda yapılacaktır. Kura Çekimini izlemek üzere katılımcı alınıp alınmayacağı, COVİD-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Kura çekimi öncesi Üniversitenin web sayfasından (www.kku.edu.tr) duyurulacaktır. Noter Kurası çekimi sonrasında atanmaya hak kazanan adayların listesi ve istenilen belgeler Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

KKÜ İşçi Alımı Başvuru Sayfası

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) işçi alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 05/08/2021 – 09/08/2021 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile İŞKUR giriş yaparak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.