MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşçi Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşçi Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi farklı kadrolarda işçi alımı yapacak. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu on dört (14) temizlik personeli, ilkokul mezunu bir (1) oto bakım personeli kadrolarında daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi farklı kadrolarda çok sayıda engelli ve eski hükümlü işçi alımı da yapacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşçi Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Engelli İşçi Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi engelli işçi alımı içinde kadro açmıştır. Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu on iki (12) engelli temizlik personeli, bir (1) engelli kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) ve bir (1) engelli soğutmacı, havalandırmacı (İklimlendirme), bir (1) engelli Elektrikçi (Genel), bir (1) engelli Sıhhi Tesisatçı kadrolarında toplamda on altı(16) engelli işçi alımı yapacak.

NOT: Manisa Celal Bayar Üniversitesi işçi alımı için şartları taşıyan adayların, başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Engelli İşçi Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere eski hükümlü işçi alımı yapacak. Çalışma Bakanlığı üzerinden yayınlanan ilanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere on iki (12) eski hükümlü lise mezunu büro işçisi, bir (1) eski hükümlü inşaat mühendisi, bir (1) eski hükümlü makine mühendisi, bir (1) elektrik mühendisi kadrolarında toplamda 15 personel ve işçi alımı yapacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alımı

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 15.04.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Üniversitemiz Prof..Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.mcbu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayanadaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.mcbu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (Üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonucunda başarılı olup sürekli işçi olarak görev başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.mcbu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0236 201 10 00-1259

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi