enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur, Personel Alımı 2022 – Güncel İlan

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur, Personel Alımı 2022 – Güncel İlan

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirmek üzere farklı bölüm ve kadrolarda çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere dört (4) farklı karoda toplamda iyi yüz üç (203) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, kadro dağılımı, başvuru sayfası, alım yapılacak iller, memur maaşları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere dört (4) farklı karoda toplamda iyi yüz üç (203) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Mühendis (97 Kişi)
 • Büro Personeli (60 Kişi)
 • Destek Personeli (40 Kişi)
 • Mimar (5 Kişi)
 • Şehir Plancısı (1 Kişi)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hangi İllerde Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 57 farklı ilde bulunana yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere yukarıda yer alan kadrolarda toplamda iki yüz üç (203) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı 2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı 2021

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşıması gerekmektedir.
 • 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Merkez Teşkilatında büro personeli ve mühendis unvanlı pozisyonlar ile Taşra Teşkilatında mühendis, mimar ve şehir bölge planlama unvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), eğitim fakültesi mezunları için KPSSP(10) ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 • Merkez teşkilatında destek personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSSP(94) puan türünden puan almış olmak.
 • Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere).
 • Mühendis (İnşaat, Makine, Harita, Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme, Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, Jeoloji) pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.
 • Adayların Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi ve Adresi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 26/12/2021 tarihi saat 23:59’a kadar sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Maaşları Ne Kadar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı 2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı 2021

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.