TÜBİTAK KPSS’siz Memur Alımı 2020 – Mayıs Ayı İlanı

TÜBİTAK KPSS’siz Memur Alımı 2020 – Mayıs Ayı İlanı
09.05.2020
139
A+
A-

TÜBİTAK kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda Kpss’siz memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda TÜBİTAK 15 ar-ge (raştırmacı), 6 uzman ve uzman yardımcı, 2 teknik ve destek personeli, 3 ar-ge teknisyeni kadrolarında toplamda 26 kpss’siz memur, personel alımı yapılacağına yer verildi. TÜBİTAK KPSS’siz Memur Alımı 2020 ilanlarına başvuruda bulunmak için en geç 01/06/2020 tarihi saat 17:00’a kadar  “www.sage.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

TÜBİTAK KPSS’siz Memur Alımı 2020

TÜBİTAK KPSS’siz Memur Alımı 2020

TÜBİTAK KPSS’siz Memur Alımı 2020

TÜBİTAK KPSS’siz Memur Alımı 2020

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgi Yönetimi, Elektronik Teknolojisi veya Elektronik Haberleşme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Microsoft işletim sistemleri, uygulamaları ve bilgisayar desteği konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

1.2.3- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Microsoft MCP sertifikası sahibi olmak.

İngilizce bilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 1. a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 3. c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 4. d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 5. e) Ağırlıklı mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

BAŞVURU SÜRECİ

 1. a) İlanlara başvuruda bulunmak için “www.sage.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. b) Başvuruların en geç 01/06/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
 3. c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için aşağıda yer alan tabloya göre yapılacak puanlama ile işe alınacak personel sayısının 10 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.

İlanlarda belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

İlanlarda belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır.

 1. e) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.
 2. f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Ön Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi.

Ön Lisans Transkript Belgesi.

Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili kurum tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).

Talep edilen işe ait Eğitim Sertifikası (varsa)

Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.)

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

TÜBİTAK SAGE

www.sage.tubitak.gov.tr

E-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 590 90 00

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.