TÜBİTAK Personel, İşçi Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

TÜBİTAK Personel, İşçi Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları
01.06.2020
164
A+
A-

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu farklı il ve kadrolarda çok sayıda kamu personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda TÜBİTAK kendi bünyesinde istihdam etmek üzere on dört (14) engelli diğer teknisyen ve tekniker, iki (2) engelli yönetici asistanı, üç (3) teknisyen, üç (3) dağıtıcı, üç (3) şoför, sekiz (8) teknisyen olmak üzere toplamda otuz sekiz (38) daimi personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

TÜBİTAK personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 12/03/2021 tarihine kadar başvurularını İŞKUR üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun resmi internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR’un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer Teknisyen ve Tekniker Başvuru Şartları ( Engelli – 4 Kişi – Kocaeli)

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Kocaeli veya İstanbul il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Yönetici Asistanı Başvuru Şartları (Engelli – 2 Kişi – Kocaeli)

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Kocaeli veya İstanbul il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Dağıtıcı Başvuru Şartları (Engelli – 3 Kişi – Kocaeli)

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Kocaeli veya İstanbul il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Diğer Teknisyen ve Tekniker Başvuru Şartları ( Engelli – 10 Kişi – Ankara)

 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2Ankara il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Teknisyen Başvuru Şartları ( Kocaeli- 3 Kişi)

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Dağıtıcı Başvuru Şartları ( Kocaeli – 3 Kişi)

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Şoför Başvuru Şartları (Kocaeli – 3 Kişi)

 • B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
 • SRC 2 belgesi ve psikoteknik raporu sahibi olmak,
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Şoför Başvuru Şartları (Ankara – 2 Kişi)

 • B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
 • SRC 2 belgesi ve psikoteknik raporu sahibi olmak,
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Teknisyen Başvuru Şartları (Ankara – 8 Kişi)

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • 4) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.