MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi ve 17 Personel Alımı İş Başvuru Formu 2023

Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi ve 17 Personel Alımı 2022, Hemşire, Röntgen teknisyeni ve Sağlık teknikeri, Sürekli işçi alımı yapılacaktır. İş başvuru formu ve şartları.

Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi ve 17 Personel Alımı İş Başvuru Formu 2023

Balıkesir Üniversitesi, 7 sürekli işçi ve 17 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Balıkesir Üniversitesi, bünyesinde çalıştırılmak üzeri “Hemşire, Röntgen teknisyeni ve Sağlık teknikeri, Sürekli işçi kadrosunda ise, Temizlik görevlisi (engelli), Hayvan bakıcısı (eski hükümlü) ve Hasta ve yaşlı bakımı (engelli/eski hükümlü)” personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir Üniversitesi, 2022 İŞKUR ilanları yayınlandı. Balıkesir Üniversitesi, 24 Hemşire, Röntgen teknisyeni ve Sağlık teknikeri, Sürekli işçi kadrosunda ise, Temizlik görevlisi (engelli), Hayvan bakıcısı (eski hükümlü) ve Hasta ve yaşlı bakımı (engelli/eski hükümlü) olarak işçi alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 5 – 22 Temmuz 2022‘dir.

Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi ve 17 Personel Alımı

Balıkesir Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONADETNİTELİKLERBÜTÇE BİRİMİ
Hemşire10Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.Özel Bütçe
Röntgen Teknisyeni2Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri2Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.  Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri1Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri1Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım önlisans programından mezun olmak.2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri1Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.Özel Bütçe
Balıkesir Üniversitesi 17 Personel alımı

Başvuracak adaylarda aranacak şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuruda istenilen belgeler:

 • Fotoğraflı başvuru formu.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
 • SGK prim günlerini gösterir belge.

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçları:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim:

0 266 612 14 00 Dahili : 101422-101432- 101454-101455

Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere “Daimi
Engelli ve Eski Hükümlü İşçi” alımı yapılacaktır.
Şartları sağlayan adaylar söz konusu ilanlara, 1 Temmuz 2022 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında
başvuru yapılabilecektir.

Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu
Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu
Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu
Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu
Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu
Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu
Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu
Balıkesir Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu
Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi